Adrian Ghiman

 Pornesc de la premisa că orice urmă lăsată pe o suprafață cu ajutorul unui instrument poate genera o imagine vizuală care corespunde reprezentării grafice. Sensibilitatea mediului face din acestă formă de expresie una prețioasă, valoroasă și durabilă în timp. Imaginile reproduse dezvăluie trupul uman supus unor intervenții exterioare, rezultând o latură bizară a esteticului. Evidențiez o rețea de figuri detaliate care conturează acte de violență și reprimă ideea de sfârșit inevitabil. Lucrările sunt piesele de puzzle care construiesc un peisaj ce reprezintă o reflectare cu scop meditativ asupra descompunerii. Alterarea începe de la conștiința umană, trece înspre vulnerabilitatea cărnii, apoi transcende înspre sacralitate. Realitatea distopică generată de lucrările mele radiografiază societatea contemporană. Ideea de nesiguranță construiește un imperiu al iluziilor de care individul uman se agață cu disperare în încercarea de a scăpa de finitudinea inevitabilă. Adrian Ghiman

VIEW CV

EXHIBITIONS

Hang me out to dry

Works

RO:
Proiectul expozițional este structurat în jurul unei dorințe de a te conecta cu imaginea și reproducerea de natură grotescă. Pornesc de la ideea de mulțime ce acționează ca un singur organism, care în loc să-și exercite puterea, își dezvăluie fragilitatea. Conturez minți confuze dominate de primitivism și bioinstinctualitate. Disec corpul uman cu privirea și îl transpun într-o posibilă stare de alterare, cu intervenții macabre, afișând propria temporalitate.
Sub cupola vulnerabilității a stat și perioada ultimului an de zile, fapt ce m-a ajutat să reflect asupra propriei persoane. Încerc să redau un contrast între absurdul situației cu iz de umor și dramă. Aleg să parcurg un traseu intim și direct cu caracter temporar și experimental. Creez noi experiențe vizuale care să provoace și să activeze un cumul de stări.
Persistă nevoia de a capta și transpune imagini prin desen, un mediu accesibil cu putere de a investiga, ce validează comunicarea universală. Operez cu sinceritate și spontaneitate, realizând o relație între observare și imaginație. Desenele se constituie într-o reflecție a procesului mental și dețin expresia vizuală a imaginației, narând, prin crearea unor simboluri cu valoare personală, noi teritorii transgresive.
Alterarea începe de la conștiința umană, trece înspre vulnerabilitatea cărnii, apoi transcende înspre sacralitate.
M-am dezbrăcat de piele pentru a-mi arăta propria vulnerabilitate.
Adrian Ghiman
EN:
The artistic statement is structured around a desire to connect with the image and it’s grotesque replica. I start from the idea of a mass acting as one organism, revealing it’s fragility instead of it’s power. I outline confused minds, dominated by bio instincts and primitive behavior. I dissect the human body by looking and transposing it, in my own macabre manner, in a decomposed state, a state that presents it’s own ephemerality.
The veil of vulnerability that came over the last year helped me to self-analyze. The contrast between the absurd situations with a funny twist and the dramatic ones, is the balance that I focus on in my works. I choose to create an intimate and straight forward path that is paved with experiment and the test of time. I want to create a visual experience that can be provocative.
The urge of using drawing as my personal medium of artistic expression is so persistent because of the power that drawing has in investigating and concluding a universal language of traces. Honesty and spontaneity are the main terms that I work with in developing the relationship between observation and imagination. The drawings hold the essence of imagination, outlining new transgressive territories with the personal touch.
The decadence starts from the human consciousness, flows through the flesh’s frailty then transcends to sacredness.

I stripped off my skin to reveal my own vulnerability.VIEW

Contact